در هفته سوم مسابقات کورس کشوری بهاره استان یزد با قهرمانی اسب های ورگلاس_ویکتور_وارسته.

مسابقات کشوری سوارکاری کورس بهاره در پیست سوارکاری صفائیه یزد در چهار دور به کار خود پایان داد.

بنابراین گزارش در دور اول این مسابقات در مسافت 1400 متر بوده که اسب وارسته رشید به چابک‌سواری محمد خوجَملی رتبه اول، اسب ویکتور کوهستان به چابک‌سواری علیرضا سپه وند رتبه دوم، اسب نارینا قدیری به چابک‌سواری نادر صالح پور رتبه سوم و اسب گیل‌گمش به چابک‌سواری امیرحسین کریمی رتبه چهارم ره به خود اختصاص دادند.

در دور دوم به مسافت 1 هزار و 650 متر این رقابت‌ها، رتبه اول به اسب وینربوی سرچشمه به چابک‌سواری ستار مهرانی، رتبه دوم به اسب نارسیس شاهدی به چابک‌سواری علی‌محمد غراوی، رتبه سوم به اسب مراد شریف به چابک‌سواری محمد خوجَملی و رتبه چهارم به اسب والاس رشید به چابک‌سواری عبدالخالق چپرلی اختصاص یافت.

لازم به ذکر است در ادامه این رقابت‌ها و در دور سوم به مسافت هزار و 650 متر اسب ویکتور رشید به چابک‌سواری محمد خوجَملی، اسب نادیه صدر اردکان به چابک‌سواری نادر صالح پور، اسب ورگلاس سردار به چابک‌سواری علی‌محمد غراوی و اسب ناصر روستا به چابک‌سواری عدالخالق چپرلی به ترتیب رتبه‌های اول تا چهارم را کسب کردند.

در دور چهارم و پایانی نیز که در مسافت هزار و 650 متر برگزار شد، اسب ورگلاس رشید به چابک‌سواری متین جرجانی رتبه نخست، اسب نورمن به چابک‌سواری محمد خوجَملی رتبه دوم، اسب ولوو رضایی به چابک‌سواری امان محمد قلر عطا رتبه سوم و نهایتاً اسب گلوری بیشاه به چابک‌سواری امین محمدی رتبه چهارم این دوره از مسابقات را کسب کردند.