هتریک مزرعه پرورش اسب حسین آباد

هتریک مزرعه پرورش اسب حسین آباد

در هفته سوم مسابقات کورس کشوری بهاره استان یزد با قهرمانی اسب های ورگلاس_ویکتور_وارسته. مسابقات کشوری سوارکاری کورس بهاره در پیست سوارکاری صفائیه یزد در چهار دور به کار خود پایان داد. بنابراین گزارش در دور اول این مسابقات در مسافت 1400 متر بوده که اسب وارسته رشید به...
قهرمانی اسب ورگلاس رشید در مسابقات کورس کشوری

قهرمانی اسب ورگلاس رشید در مسابقات کورس کشوری

در هفته اول مسابقات 50 راس اسب در پنج دور به مسافت یک هزار متر با هم به رقابت پرداختند که در پایان به صاحبان اسب های برتر افزون بر 400 میلیون ریال جوایزی نقدی اهدا شد. در دور اول اسب وسوسه دنیا ، چابکسوار ابوالفضل دهقان ، ولوله شریفی چابکسوار بنیامین جرجانی و ویس بابا...